Zaključena je revizija Podnebnega sklada

24. julija 2015

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje in Eko sklada, pri doseganju ciljev porabe sredstev Podnebnega sklada z izvedbo javnega razpisa za nakup težkih tovornih vozil.   22. 7. 2015 je Računsko sodišče objavilo revizijsko poročilo Sredstva za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Računsko sodišče je pri…

Več

Podnebna politika,

Mreža Plan B za Slovenijo pozdravlja osnutek Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave GSR

29. maja 2015

Mreža Plan B za Slovenijo in Platforma za ekološko kmetijstvo sta MKGP posredovali mnenje o osnutku Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin. V mnenju mreža Plan B za Slovenijo in Platforma za ekološko kmetijstvo navajata, da v Sloveniji nujno potrebujemo zakonodajo za uvedbo prepovedi pridelave GS rastlin,…

Več

Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Veliki infrastrukturni projekti

5. februarja 2015

6. 2. 2015 je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani potekal javni strokovni posvet Veliki infrastrukturni projekti v Sloveniji: Od zgrešenih do trajnostnih naložb. Organizirala ga je Umanotera v okviru Mreže Plan B za Slovenijo in v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) in Fakulteto za arhitekturo.   Prispevki in predstavitve…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko, Zeleni razvojni preboj,

Javni poziv k izključitvi mehanizma ISDS

4. februarja 2015

Plan B je skupaj s sindikati, drugimi nevladnimi organizacijami in strankami pozvala k izključitvi mehanizma ISDS iz pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih, kot sta TTIP in CETA. Poziv je namenjen ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu – vodji Odbora Vlade RS za gospodarstvo ter Ministru za gospodarski razvoj…

Več

Odziv mreže na uredbo za onesnaževalce zraka

23. januarja 2015

Okoljske nevladne organizacije, združene v Mreži Plan B za Slovenijo, podpirajo in pozdravljajo vsebino uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, vendar pa bi uredba lahko naslovila več vprašanj.    Ministrstvo za okolje in prostor je 5. 12. 2014 na svoji…

Več

Zeleni razvojni preboj,

Slovenske nevladne organizacije branijo volka pred Ustavnim sodiščem

12. novembra 2014

Dne 6. 11. 2014 je DONDES, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije na Ustavno sodišče vložilo Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti načrtovanega odstrela volka. Letni odstrel volkov namreč določa poseben pravilnik – Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus)…

Več

Okoljevarstveno pravno varstvo, Varstvo narave,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.