Razvojni forum Vzpon in padec odvisnosti od nafte

21. maja 2010

Umanotera je 1. junija organizirala razvojni forum Vzpon in padec odvisnosti od nafte s podnaslovom Svet in Slovenija na razpotju: konflikt svetovnih razsežnosti ali alternativna pot kot priložnost?   Na razvojnem forumu so kot uvodničarji sodelovali dr. Mihael G. Tomšič, častni predsednik Slovenskega E-Foruma, mag. Vlado Odar, mag. Stane Merše,…

Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Razvojni forum Prihodnost kmetijstva in hrane v Sloveniji

10. maja 2010

Umanotera je 18. maja v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani organizirala razvojni forum z naslovom “Prihodnost kmetijstva in hrane v Sloveniji”.   Na razvojnem forumu so kot uvodničaji sodelovali profesor dr. Marina Pintar iz Biotehniške fakultete UL, dr. Jože Verbič in dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta Slovenije,…

Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Plan B za Slovenijo 1.0

21. marca 2010

Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj, 1.0, je nastal kot vizija alternativnega razvojnega scenarija za Slovenijo: da postane država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo. Dokument namenja največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti, kjer so cilji podprti s predlogi 19 izvedbenih projektov in 7 horizontalnih ukrepov…

Prenos

Razvojni forumi in Zbornik Plan B 2.0

21. marca 2010

V letu 2010 smo v okviru Plana B za Slovenijo organizirali serijo forumov o temeljnih razvojnih izzivih in dilemah:   TEŠ 6: slovenska prihodnost?: gradiva Zelena delovna mesta – ključ izhodne strategije: gradiva Slovenija: od energetske potratnosti do energetske učinkovitosti: gradiva Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo: gradiva Kje…

Ekološko kmetijstvo in samooskrba, Trajnostna energetika, Zeleni razvojni preboj,

Kronologija procesov: Drugi tir

19. julija 2008

Julij 2008: Izdelana študija izvedljivosti nove železniške povezave Divača-Trst Izdelana študija predvideva priključek proge iz smeri Trsta na progo Koper-Divača v cepišču v predoru med Divačo in Črnim Kalom. Vir: http://www.demokracija.si/slovenija/drugi-tir-od-idej-do-prijave-projekta-na-evropski-razpis   Junij 2008: Vlada sprejme sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev DPN za drugi tir v novo dvotirno…

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.