Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij

29. julija 2011

Navkljub pomembni vlogi, ki jo nevladne organizacije igrajo v družbi, se ta ne odraža v višini javnega financiranja. Okoljske NVO pa so kljub veliki podpori in zaupanju javnosti v še dodatnem deprivilegiranem položaju glede na ostale NVO. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega…

Prenos

Financiranje okoljskih NVO,

Trajnostna prometna politika

20. julija 2011

V okviru projekta Plan B za Slovenijo sodelovanje pri oblikovanju trajnostne prometne politike poteka v okviru Koalicije za trajnostno prometno politiko – KTPP. Koalicija je bila ustanovljena leta 2006, njeno delo pa koordinira CIPRA Slovenija, Društvo za varstvo Alp. Kontakt: Leon Kebe, leon.kebe@cipra.org.   Ključni cilj KTPP, ki deluje na…

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Nacionalni energetski program

17. junija 2011

Nacionalni energetski program (NEP) je ključni razvojni strateški dokument za izvajanje nacionalne energetske politike. V okviru projekta Plan B za Slovenijo je sodelovanje pri oblikovanju energetske politike eno od prednostnih področij. Delo poteka v okviru delovne skupine za energetiko, kjer so zbrane okoljske nevladne organizacije in tudi posamezniki, ki želijo…

Trajnostna energetika,

Sodelovanje pri pripravi predpisov

19. maja 2011

V okviru projekta Plan B za Slovenijo smo na izbrane državne organe poslali že precej dopisov z raznimi pobudami. Objavljamo tabelo, kjer so zbrani dopisi in odzivi pristojnih ministrstev in služb nanje. Če želite o posamezni pobudi izvedeti več, pišite na info@planbzaslovenijo.si.

Prenos

Pripombe na drugi osnutek zakona o podnebnih spremembah

19. januarja 2011

Nevladne organizacije  Focus, Umanotera, Greenpeace Slovenija, Brez izgovora Slovenija in Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC ugotavljamo, da je drugi osnutek predloga Zakona o podnebnih spremembah še bolj pomanjkljiv od prvega.   Ocenjujemo, da zaradi odsotnosti bistvenih vsebin, ki so zakonska materija (jasni cilji, zavezanci, ukrepi, nadzor) drugi osnutek…

Prenos

Prva mrežna delavnica o veščini pisanja in spreminjanja predpisov

22. decembra 2010

V okviru projekta Plan B za Slovenijo je sredi januarja v Ljubljani potekala prva mrežna delavnica za nevladne organizacije s področja okolja z naslovom Veščina priprave pobud za sprejem ali spremembo predpisov.   Na delavnici se je zbralo več kot 20 udeležencev iz različnih okoljskih nevladih organizacij, kar kaže na…

Okoljevarstveno pravno varstvo,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.