Za krepitev biodiverzitete na nacionalni ravni počrpamo premalo EU sredstev

2. marca 2023

Biotska raznovrstnost v EU vztrajno upada, zato so bili storjeni resni koraki za zaviranje tega procesa in obnovo narave – sprejeta je bila Biodiverzitetna strategija do 2030, Evropska komisija je v postopek sprejema podala predlog Zakona (uredbe) o obnovi narave, krepitev biodiverzitete mora biti del nacionalnih programov skupne kmetijske politike,…

Varstvo narave,

Okrevajmo pametno

27. februarja 2023

Umanotera je v četrtek 2. februarja za članice mreže Plan B za Slovenijo organizirala spletni seminar na temo priprave poglavja REPower in novelacije Načrta za okrevanje in odpornost. Na webinarju je bil predstavijen kontekst, zaradi katerega morajo države članice pripraviti dodatna REPower poglavja in novelirati Načrte za okrevanje in odpornost…

Zeleni razvojni preboj,

Pobuda za mnenje Ustavnega sodišča o skladnosti sporazuma CETA z Ustavo RS

22. februarja 2023

V mreži Plan B za Slovenijo smo na vse voditelje v Sloveniji naslovili pobudo, da na podlagi 160. člena Ustave Republike Slovenije Ustavno sodišče zaprosijo za mnenje o skladnosti sporazuma CETA z Ustavo RS.

Zeleni razvojni preboj, Varstvo narave, Okolje - zdravje,

Pripombe na osnutek Smernic za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

21. februarja 2023

Ministrstvo za javno upravo je z namenom tvornega sodelovanja z nevladnimi organizacijami pripravilo predlog Smernic za sodelovanje ministrstev in vladnih služb z nevladnimi organizacijami. Nanj sta se družno odzvali mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor.

Prenos

Pripombe in predlogi na osnutek Pravilnika o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja

16. februarja 2023

Ministrstvo za okolje in prostor je 11. 1. 2023 podalo v javno razpravo Pravilnik o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, na katerega je mreža Plan B za Slovenijo podala pripombe in predloge.

Prenos

Varstvo narave,

Pridobivanje donacij za okoljske organizacije

24. oktobra 2022

Donacije so eden izmed možnih virov prihodkov okoljskih NVO, ki predstavlja vse večji potencial, saj se ljudje vse bolj zavedajo nujnosti varstva okolja in narave ter pomena in dela okoljskih NVO ter želijo k temu prispevati. Okoljske NVO so zainteresirane predvsem za donacije fizičnih oseb, saj bi pri donacijah pravnih…

Financiranje okoljskih NVO,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.