Podnebne spremembe in izginjanje narave

10. oktobra 2023

Vse bolj občutimo, da je podnebna kriza problem na našem pragu, ki se bo še okrepil in od nas terja naglo, a tudi premišljeno ukrepanje. Vendar ob tem nikakor ne smemo prezreti, da je podnebna kriza tesno prepletena s krizo biodiverzitete – pospešenim izginjanjem narave zaradi raznolikih negativnih vplivov človekovega…

Več

Uredba o obnovi narave EU

21. marca 2023

Mokrišča, močvirja, travnate površine, morski ter ostali habitati igrajo ključno vlogo pri oblikovanju podnebja in so bistvenega pomena za naše preživetje, dejstvo pa je, da je 80 % evropske narave v zelo slabem stanju. Problem biodiverzitetne in okoljske krize je potrebno nasloviti na širši, sistemski ravni in priložnost za tako ukrepanje predstavlja sprejem…

Več

“Rights of Nature Europe” (2017-2020)

29. marca 2017

Mreža Plan B za Slovenijo sodeluje pri oblikovanju državljanske pobude državljanov EU (ECI) za sprejem zakonodajnega predloga – direktive o pravicah narave. Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa, ki predlaga uvedbo povsem novega okvira za varovanje našega življenjskega prostora, ki predstavlja realnost našega bivanja: Mi smo narava – del soodvisne mreže življenja; ko uspeva narava, uspevamo tudi mi.

Več

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.