Tlakovanje poti jedrski energiji za zaprtimi vrati (sporočilo za javnost)

20. decembra 2023

Ljubljana, 20. december 2023 – Proces odločanja o nadaljnji rabi jedrske energije in novih jedrskih objektih v Sloveniji je nejasen in nepregleden ter v veliki meri poteka za zaprtimi vrati. Nevladne organizacije nasprotujejo sprejemu Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in poudarjajo, da morajo biti za informirano, kakovostno in…

Več

Podnebna politika, Trajnostna energetika,

Prilagajanje na podnebne spremembe bi bilo treba vključiti v Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije 2050

22. novembra 2023

Poleg sprejema Podnebnega zakona in prenove Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, kar je že v teku, bi bilo potrebno prenoviti Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije 2050 in vanjo vključiti tudi strategijo prilagajanja, ki jo bo treba pripraviti. Na novo pa moramo premisliti tudi o cilju glede podnebne nevtralnosti, saj ugotovitve zadnjega…

Več

Podnebna politika,

Uredba o obnovi narave en korak bližje uresničitvi – a polna vrzeli

10. novembra 2023

Pozno zvečer 9. novembra 2023 se je po dolgotrajnih razpravah in pogajanjih med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Evropskim svetom zaključil trialog o Uredbi o obnovi narave, izid pa je politični dogovor in strinjanje vseh treh evropskih institucij. Medtem ko je pozitivna plat dogovora dejstvo, da so vanj vključeni vsi…

Več

Odziv do predlaganih usmeritev in ciljev na prvi končni osnutek prenove 3. poglavja NEPN

3. novembra 2023

Koalicija za trajnostno prometno politiko, delovna skupina mreže Plan B za Slovenijo, se je odzvala na predstavitev predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet v okviru izvedbe prenove Nacionalnega podnebnega in energetskega načrta. Tako, kot je zapisano v predstavitvi predlogov ukrepov in spodbud za sektor promet, se tudi v Koaliciji…

Več

Koalicija za trajnostno prometno politiko,

Kmetijstvo bo moralo hitreje zmanjševati svoj vpliv na podnebne spremembe in se prilagajati nanje

2. novembra 2023

Kmetijstvo je, kot so pokazale tudi nedavne katastrofe neurij in poplav, izredno občutljivo na že nastale učinke podnebnih sprememb. Hkrati pa so emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva v Sloveniji še vedno znatne – v letu 2021 so predstavljale 11,3 % vseh emisij. Od tega tri četrtine predstavljajo emisije iz živinoreje,…

Več

Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.