Uredba o obnovi narave en korak bližje uresničitvi – a polna vrzeli

10. novembra 2023

Pozno zvečer 9. novembra 2023 se je po dolgotrajnih razpravah in pogajanjih med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Evropskim svetom zaključil trialog o Uredbi o obnovi narave, izid pa je politični dogovor in strinjanje vseh treh evropskih institucij. Medtem ko je pozitivna plat dogovora dejstvo, da so vanj vključeni vsi…

Velik korak naprej – Evropski parlament podprl obravnavo uredbe EU o obnovi narave (sporočilo za javnost)

12. julija 2023

Zadnja ocena Evropske agencije za okolje je pokazala, da evropska biodiverziteta izjemno hitro upada. Mnoge vrste, habitate in ekosisteme, ki so ključni za kvaliteto naših življenj in naše zdravje, ogrožajo širjenje mestnih območij, netrajnostno kmetijstvo in gozdarstvo ter onesnaževanje. Nujno je, da naravo zaščitimo, da bi spreobrnili trenutni trend, pa bo potrebnih…

Varstvo narave,

Pismo poslancem za podporo uredbi EU o obnovi narave v Evropskem parlamentu

7. julija 2023

Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta na slovenske Evropske poslance naslovili pismo, v katerih sta jih pozvali k podpori uredbe o obnovi narave v Evropskem parlamentu. V prihodnjih dneh bo v Evropskem parlamentu glasovanje o predlogu uredbe o obnovi narave (Nature Restoration Law), ki je eden…

Prenos

Varstvo narave,

Pismo slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu – podprimo EU uredbo o obnovi narave

6. junija 2023

V zadnjih 30 letih smo spoznali, da kljub sprejeti Konvenciji o biotski raznovrstnosti in Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembah podnebja, dobrim nameram in načrtovanju ukrepov kot družba nismo uspešni, saj se je v teh desetletjih stanje okolja in narave še bistveno poslabšalo.   Še vedno se največ energije usmerja…

Prenos

Podnebna politika, Okoljevarstveno pravno varstvo, Varstvo narave,

Za krepitev biodiverzitete na nacionalni ravni počrpamo premalo EU sredstev

2. marca 2023

Biotska raznovrstnost v EU vztrajno upada, zato so bili storjeni resni koraki za zaviranje tega procesa in obnovo narave – sprejeta je bila Biodiverzitetna strategija do 2030, Evropska komisija je v postopek sprejema podala predlog Zakona (uredbe) o obnovi narave, krepitev biodiverzitete mora biti del nacionalnih programov skupne kmetijske politike,…

Varstvo narave,

Pobuda za mnenje Ustavnega sodišča o skladnosti sporazuma CETA z Ustavo RS

22. februarja 2023

V mreži Plan B za Slovenijo smo na vse voditelje v Sloveniji naslovili pobudo, da na podlagi 160. člena Ustave Republike Slovenije Ustavno sodišče zaprosijo za mnenje o skladnosti sporazuma CETA z Ustavo RS.

Zeleni razvojni preboj, Varstvo narave, Okolje - zdravje,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.