Kmetijstvo bo moralo hitreje zmanjševati svoj vpliv na podnebne spremembe in se prilagajati nanje

2. novembra 2023

Kmetijstvo je, kot so pokazale tudi nedavne katastrofe neurij in poplav, izredno občutljivo na že nastale učinke podnebnih sprememb. Hkrati pa so emisije toplogrednih plinov iz kmetijstva v Sloveniji še vedno znatne – v letu 2021 so predstavljale 11,3 % vseh emisij. Od tega tri četrtine predstavljajo emisije iz živinoreje,…

Prenos

Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Kako zdravstvene prednosti krepijo motiviranost za ekološko pridelavo hrane

4. julija 2022

V mreži Plan B za Slovenijo smo 24. maja organizirali spletno predavanje s Clausom Hollerjem, priznanim strokovnjakom za ekološko kmetijstvo in njegove zdravstvene in okoljske prednosti iz avstrijske zveze ekoloških kmetov Bio Austria. V ključnem razvojnem dokumentu Evropske unije, Evropskem zelenem dogovoru, ter v z njim povezani prehranski strategiji Od vil…

Ekološko kmetijstvo in samooskrba, Okolje - zdravje,

Mreža na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila odprto pismo proti zniževanju okoljskih ter zdravstvenih standardov v kmetijstvu v povezavi s prehransko varnostjo Slovenije

15. aprila 2022

Mreža se je v odprtem pismu Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) odzvala na nedavne izjave ministra za kmetijstvo, dr. Jožeta Podgorška, in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na delovanje MKGP v Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo glede prilagajanja ukrepov v kmetijstvu v povezavi s prehranskimi…

Prenos

Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Evropska komisija ostra v odzivu na predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo glede doseganja okoljskih in podnebnih ciljev

8. aprila 2022

Evropska komisija je konec marca poslala Sloveniji svoje pripombe in komentarje (skupaj 286) na Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, ki je bil pripravljen v letu 2021 na podlagi priporočil komisije za Slovenijo. Načrt je bil s strani vlade potrjen 23. 12. 2021 ter nato poslan v presojo…

Podnebna politika, Ekološko kmetijstvo in samooskrba,

Okoljska presoja za kmetijsko politiko očitno zgolj formalni privesek

11. novembra 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 4. 11. 2021 dalo v javno razpravo predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike. Kljub zagotovilom tekom poletne razprave o osnutku načrta je bil predlog objavljen brez okoljskega poročila. Ne samo da je taka objava v nasprotju z zakonom, ampak se mora javnost opredeliti…

Strateški načrt skupne kmetijske politike v javni razpravi brez okoljskega poročila

3. avgusta 2021

Do 15. 8. 2021 je v javni razpravi predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike, za julij so najavljene tudi številne javne razprave v živo. 23. 3. 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo, da je za ta strateški načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje skupaj s…

Ekološko kmetijstvo in samooskrba, Varstvo narave,

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.