Pismo slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu – podprimo EU uredbo o obnovi narave

6. junija 2023

V zadnjih 30 letih smo spoznali, da kljub sprejeti Konvenciji o biotski raznovrstnosti in Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembah podnebja, dobrim nameram in načrtovanju ukrepov kot družba nismo uspešni, saj se je v teh desetletjih stanje okolja in narave še bistveno poslabšalo.

 

Še vedno se največ energije usmerja v kratkoročne (ekonomske) cilje, za učinkovito sledenje dolgoročnim ciljem ter reševanje podnebne in biodiverzitetne krize, ki ogrožata človeštvo, pa zmanjka volje in energije. Ob tem se vsak dan bolj razvija tudi neobčutljivost na alarmantne ugotovitve znanstvenikov tako iz zadnjih IPCC poročil kot z zadnjega srečanja pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti, ki nakazujejo, da je za reševanje obeh kriz naš največji zaveznik prav narava.

Ohranjanje narave zato ni več dovolj, potrebna je njena obnova in ker mehke pravne zaveze ne vodijo do potrebnih učinkov, je nujno, da se sprejmejo pravno zavezujoča pravila glede obnove narave. Predlog uredbe o obnovi narave, ki ga je predlagala Evropska komisija, je trenutno v obravnavi v odborih Evropskega parlamenta. Odbor za kmetijstvo ga je žal v celoti zavrnil in s tem utrdil nadaljnje kratkovidno odločanje in ignoriranje znanstvenih dejstev in dejansko tudi potrebe kmetov, ki se soočajo z vedno bolj uničujočimi posledicami podnebnih sprememb in kolapsa ekosistemov. Le obnova narave, da bo ta bolj odporna na podnebne spremembe in druge stresorje, in posledično ravnovesje ekosistemov, bo privedla do večje stabilnosti pridelave hrane in dostopnosti pitne vode.

Dne 15. 6. 2023 bo o predlogu uredbe o obnovi narave potekalo še glasovanje v Odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Organizacije mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor smo zato na slovenske poslance v Evropskem parlamentu, ki so člani tega odbora, naslovile pismo s pozivom, naj predlog uredbe podprejo.

Pismo poslano poslancem v Evropskem parlamentu Ireni Jovevi, Ljudmili Novak in dr. Milanu Brglezu lahko preberete tukaj.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.