Kaj prinaša novi Zakon o varstvu okolja

28. marca 2022

16. 3. 2022 je bil v Državnem zboru na tretji in zadnji seji obravnave zakona sprejet novi Zakon o varstvu okolja. Katere bistvene vsebinske spremembe Zakon prinaša, si lahko preberete v prispevku, ki ga je za mrežo Plan B za Slovenijo pripravil Aljoša Petek, koordinator delovne skupine Okoljevarstveno pravno varstvo mreže.

 

Uvodoma o postopku sprejemanja zakona

16. 3. 2022 je bil v Državnem zboru na tretji in zadnji seji obravnave zakona sprejet novi Zakon o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-2), ki ga v celoti najdete na tej povezavi.

Proces sprejemanja zakona je trajal več kot eno leto, pri čemer se je enomesečna javna razprava pričela 30. decembra 2020. Prva različica zakona je predvidevala vse od pooblaščanja zunanjih izvajalcev z minimalnimi kompetencami za izdajanje okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj (v nadaljevanju: OVS in OVD), do jemanja pravic oz. izločevanja nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO) iz sodelovanja pri OVS in OVD, do določanja novih, strožjih formalnih (in ne vsebinskih) pogojev za pridobitev statusa in za delovanje NVO v javnem interesu, do izločitve definicije narave iz zakona in tako dalje. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), kljub številnim pripombam, opozorilom in nasprotovanju spremembam ni kazalo razumevanja za nasprotujoča in celo protestna stališča civilne družbe in NVO glede zgoraj navedenih in drugih sprememb zakona.

Po odločni zavrnitvi s strani MOP predlagane novele Zakona o vodah na referendumu 11. julija 2021 se je politična situacija bistveno spremenila, kar je vodilo tudi do sprememb pri pristopu ministrstva do sprejemanja novega ZVO-2. Vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja so bile povabljene na sestanek z MOP, na katerem je prišlo do bistvene spremembe pri sprejemanju argumentov in stališč nevladnic in nevladnikov. Pri postopku smo aktivno in bistveno sodelovali tudi članice in člani mrež Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor.

Tako so bili sporni predlogi, navedeni v drugem odstavku tega prispevka, kmalu po srečanju umaknjeni iz zakona. Pričelo se je več kot pol leta dolgo usklajevanje o vsebini ZVO-2 med nevladniki in ministrstvom oz. pripravljavci zakona, ki je vodilo do bistvenih izboljšav zakona. ZVO-2 je tako prinesel nekatere bistvene izboljšave, na drugih, predvsem s podnebjem povezanih področjih, pa je prinesel tudi dvomljive in potencialno škodljive določbe.

O bistvenih vsebinskih spremembah si lahko preberete tukaj >>>

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.