Kaj lahko nevladne organizacije naredijo namesto države?

29. maja 2015

Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor sta organizirali posvet Kaj lahko nevladne organizacije naredijo namesto države? Cilj posveta je bil ugotoviti potencial za prenos javnih funkcij na nevladne organizacije na področju okolja in prostora.

 

Prenos javnih funkcij na nevladne organizacije v Sloveniji ni utečena praksa. V teoriji je sicer prepoznana smiselnost takšnega prenosa v primerih boljše cenovne učinkovitosti, kakovosti in inovativnosti storitev. V praksi pa izvedljivost prenosa zmanjšujejo številne ovire.

Ministrstvo za javno upravo je vsebinske mreže nevladnih organizacij (NVO) spodbudilo, da podrobneje analizirajo možnosti za prenos javnih funkcij na svojih področjih delovanja. Na področjih okolja in prostora, ki v družbi pridobivata na pomembnosti, hkrati pa sta izjemno močno regulirani, so bile v preteklosti že identificirane kapacitete in pripravljenost NVO za prevzem določenih funkcij.

Posvet je bil organiziran z namenom, da naredimo korak naprej v tovrstnem sodelovanju javnega in nevladnega sektorja v korist varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Vabilo na posvet si lahko preberete tukaj.

Na posvetu so udeleženci na podlagi Analize potenciala NVO za prenos javnih storitev, ki jo je pripravila Teja Baloh (PIC) v delovnih skupinah po posameznih področij diskutirali o dejanskih potrebah po prenosu javnih funkcij na NVO, poskušali identificirat potencialne izvajalce in ocenili izvedljivost prenosa. Področja oz. teme diskusije so bila: Upravljanje zavarovanih območij in Tehnična pomoč, Ozaveščanje in izobraževanje o varstvu okolja in urejanju prostora, Raziskave in strokovne naloge na področju varstva okolja in urejanja prostora, NVO (koordinacija dialoga z NVO na področju varstva okolja in urejanja prostora, Sodelovanje predstavnikov NVO v delovnih skupinah ter v sestavi organov s področja varstva okolja in urejanja prostora), Monitoring in nadzor (opravljanje določenih nalog inšpekcijskega nadzora, monitoring posameznih področij, pomoč pri izdelavi katastrov, popisov, ocen stanja).

Zaključki posveta bodo vključeni v pripravljeno analizo in posredovani pristojnim ministrstvom.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.