Javno naznanilo o javni razgrnitvi Okoljskega poročila in prvega osnutka OP

11. marca 2014

V začetku marca se je pričela javna razgrnitev za Okoljsko poročilo prvega osnutka Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko koordinira pripravo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

S programom teče, skladno z zakonodajo, tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje, v okviru katerega je bilo izdelano Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja (Natura 2000). V Okoljskem poročilu so predstavljeni možni vplivi na okolje zaradi izvajanja programa, vključno z omilitvenimi ukrepi, ki jih mora upoštevati pripravljavec pri pripravi končnega dokumenta.

Javna razgrnitev bo med 7. marcem in 11. aprilom 2014. Okoljsko poročilo z dodatkom za varovana območja in prvi osnutek Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 sta dostopna na tej spletni povezavi.

V času javne razgrnitve bo možno predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo posredovati na elektronski naslov: gp.svrk@gov.si

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo proučila pripombe in predloge javnosti in po končani javni razgrnitvi do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani www.eu-skladi.si in novi spletni strani vladne službe www.svrk.gov.si, ki je v pripravi.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.