In akcija! … kratki filmčki za NVO

20. aprila 2018

V sredo smo v mreži zaključili že drugo izvedbo usposabljanja za snemanje, montažo in uporabo kratkih filmčkov.

 

V današnjem času informacijske družbe so nam informacije dostopne na vsakem koraku. Informacij je toliko, da jih težko ovrednotimo, o njih razmišljamo ter se do njih opredelimo. Zato je izbira načina komuniciranja izredno pomembna. Velik delež ljudi uporablja socialna omrežja in so v stiku predvsem z informacijami, ki jih prejmejo preko le-teh. Zaradi preobilice informacij in pomanjkanja časa za branje, veliko ljudi absorbira samo še informacije, ki so v vizualni obliki. Eden izmed zelo učinkovitih načinov komuniciranja so kratki filmčki, ki omogočajo široko polje kreativnosti in dinamike.

Prva izvedba usposabljanja je bila 21. in 28. februarja, zaradi velikega zanimanja članic mreže pa smo usposabljanje ponovili še v aprilu. Usposabljanje je potekalo v dveh delih po dve šolski uri. Prvi del usposabljanja je bil posvečen kompoziciji ter osnovnim pravilom snemanja. Spoznali smo pomembnost pripovedovanja zgodbe ter kako načrtovati snemanje. V drugem delu usposabljanja pa smo se seznanili predvsem z montažo, tehničnimi vidiki snemanja ter uporabo zvoka in glasbe v kratkem filmčku. Za konec smo vse skupaj povzeli z nekaj praktičnimi nasveti, s pomočjo katerih bodo naši kratki filmčki ne le estetski, temveč bodo tudi dosegli in prepričali našo ciljno skupino.

Usposabljanje je vodila Veronika Savnik. Njeno ustvarjanje zajema snemanje in montažo kratkih video vsebin, njeno delovanje pa je osredotočeno predvsem na tematiko ozaveščanja o različnih družbenih in okoljevarstvenih temah. Tako že vrsto let sodeluje predvsem z nevladnimi organizacijami. Njena osredotočenost pri ustvarjanju vsebin je, da v ospredje vedno postavi človeka in nato okoli njega zgradi zgodbo, ki predstavi celotno problematiko.

Vabilo na usposabljanje.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.