Gensko inženirstvo ogroža preživetje prihodnjih generacij

14. oktobra 2020

Navesti želimo nekaj primerov, ki ponazarjajo tveganja, povezana z novo tehnologijo genskega inženirstva (»nove genomske tehnike«). Če spreminjanje genoma ne bo strogo zakonsko urejeno, lahko njihovo sproščanje ogrozi biotsko raznovrstnost in naše preživetje.

 

Zakaj je za nove genske tehnike potrebna stroga zakonodaja

Z vidika zdravja in varstva okolja je tehnični potencial novih tehnik genskega inženirstva, zlasti uporabe CRISPR/Cas, izjemno zaskrbljujoč. To priznavajo celo izumitelji te tehnologije. Jennifer Doudna, ki je vložila veliko patentov za tehnologijo CRISPR, na primer piše: »Glede na to, kako radikalne so posledice urejanja genov za našo vrsto in naš planet, zagotavljanje komunikacije med znanostjo in javnostjo nikoli ni bilo bolj pomembno kot prav zdaj.« (Doudna in Sternberg, »A Crack in Creation«, 2017.)

Navesti želimo nekaj primerov, ki ponazarjajo tveganja, povezana z novo tehnologijo genskega inženirstva (»nove genomske tehnike«). Če spreminjanje genoma ne bo strogo zakonsko urejeno, lahko njihovo sproščanje ogrozi biotsko raznovrstnost in naše preživetje (glej poročilo Gensko inženirstvo ogroža varovanje vrst).

Številne zainteresirane strani si odkrito prizadevajo, da bi se izognili vsakršni odprti razpravi o teh tveganjih. Pogosto zaradi njihovih gospodarskih interesov pri raziskovanju, razvoju in trženju genomsko spremenjenih »izdelkov«. Na podlagi razpoložljivih znanstvenih informacij želimo opozoriti na možne vplive na ljudi, naravo in okolje.

Nove tehnike omogočajo velike spremembe v genomu, tudi brez vstavljanja dodatnih genov. V mnogih primerih povzročijo spremembe bioloških lastnosti, npr. spremenjeno sestavo rastlin, ki močno presega to, kar bi lahko dosegli s konvencionalnimi metodami žlahtnjenja.

Več si lahko preberete tukaj >>>

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.