Energetski koncept Slovenije

31. julija 2015

Energetski koncept Slovenije (EKS) je osnovni razvojni dokument na področju energetike, ki skladno z Energetskim zakonom ( EZ-1 ) na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.

EKS na predlog Vlade Republike Slovenije z resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije.

Julij 2015: Vlada RS seznanjena s predlogom o usmeritvi za pripravo EKS

9. julija se je Vlada RS na 45. redni seji Vlade RS seznanila z informacijo o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo (povezava).

Julij 2015: Delavnica o smernicah za pripravo EKS mreže Plan B za Slovenijo

2. julija 2015 je na Ministrstvu za infrastrukturo potekala delavnica Delovne skupine za energetiko Plana B za Slovenijo s predstavniki Direktorata za energijo o Smernicah za pripravo EKS. Ključna pripomba je bila, da je dokument izrazito premalo ambiciozen, ko gre za energetsko učinkovitost, in pretirano nekritično prikazuje jedrsko energijo tudi kot potencialen vir električne energije za izvoz, kljub temu, da še za obstoječo JEK ni urejeno odlagališče visoko radioaktivnih odpadkov. V splošnem niso upoštevani zunanji stroški in okoljski vplivi pridobivanja in rabe energije. Celovito oblikovana stališča bo DS za trajnostno energetiko Plana B posredovala do konca meseca avgusta (gradivo mreže).

Junij 2015: Javna razprava glede smernic za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

2. junija 2015 je Ministrstvo za infrastrukturo, pristojno za energijo, objavilo in dalo v javno razpravo posvetovalni dokument »Smernice za pripravo Energetskega koncepta Slovenije« (povezava).

V dokumentu so usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čim prej. Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov.

Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta:

• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % do leta 2035 glede na raven iz leta 1990.

• zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % do leta 2055 glede na raven iz leta 1990.

Javna razprava o dokumentu bo potekala do 30. septembra 2015.

Januar 2015: Javna predstavitev mnenj o Energetskem konceptu Slovenije

21. januarja  2015 je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala javna razgrnitev mnenj o Energetskem konceptu Slovenije. Predstavniki delovne skupine za trajnostno energetiko Plana B za Slovenijo iz NVO Focus, Greenpeace in Slovenski E-forum so predstavili svoje predloge, med drugimi tudi cilj: Slovenija, energetsko samozadostna iz lastnih obnovljivih virov do leta 2050.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.