Zelena proračunska reforma za Slovenijo

Okolju škodljive subvencije

   • Mrak - Strokovne podlage za analizo stanja OŠS (2011)
   • OECD - Environmentally Harmful Subsidies (2005)
   • ieep - Environmentally Harmful Subsidies: Identification and Assessment (2009)
   • ieep - Study supporting the phasing-out of environmentally harmful subsidies (2012)
   • UBA - Environmentally Harmful Subsidies in Germany (2010)
   • FOTE - Green Scissors 2012: Cutting Wasteful and Environmentally Harmful Spending
   • OECD - Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013

Zelena davčna reforma

   • Koman et al - Uvajanje zelene devčne reforme v Sloveniji in ocena njenih makroekonomskih učinkov (2012)
   • MF/ MKO - Poročilo delovne skupine za zeleno davčno reformo (2011)
   • eurostat - Taxation trends in the European Union (2013 edition)
   • EEA - Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution
   • Vivid Economics - Carbon taxation and fiscal consolidation: the potential of carbon pricing to reduce Europe's fiscal deficits (2012)
   • ecologic - Effects of Germany's Ecological Tax Reforms on the Environment, Employment and Technological Innovation (2005)

Drugi

   • OECD - Environmental Performance Reviews: Slovenia 2012
   • ARSO - Kazalci okolja v Sloveniji
   • GBE - Green Budget Europe Network