Primerjalna analiza volilnih programov strank z vidika trajnostnega razvoja

 

Ocenili smo volilne programe strank z vidika trajnostnega razvoja. Namen analize je podati neodvisno oceno programov strank glede na najpomembnejše okoljske izzive prihodnosti. Z analizo spodbujamo tudi razpravo o strateških razvojnih usmeritvah Slovenije in ponujamo volivcem nepristranski vodič s stališča trajnostnega razvoja. Programe je ocenjevalo 14 ocenjevalcev, predstavnikov okoljskih nevladnih organizacij. Ocenjeni so bili programi naslednjih 13 strank: SD, Zares, DeSUS, LDS, SDS, SLS, SNS, Pozitivna Slovenija, Lista G. Viranta, Nsi, HUMANA Slovenija, TRS, SMS-Zeleni. Več o analizi

 

 

Plan B za Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga

 

Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2011 je 36 nevladnih organizacij, združenih v mrežo Plan B za Slovenijo - Pobuda za trajnostni razvoj, povabilo politične stranke k skupnemu delovanju za uresničenje tretjega razvojnega podviga. V zgoščeni obliki »Plan B za Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga« povzema opis stanja na petnajstih aktualnih področjih trajnostnega razvoja in predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 2012-2015, ki lahko Sloveniji omogočijo prehod v nizkoogljično družbo in zagotovijo dolgoročno razvojno uspešnost.