Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj, 1.0, je nastal kot vizija alternativnega razvojnega scenarija za Slovenijo: da postane država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo.


Dokument namenja največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti, kjer so cilji podprti s predlogi 19 izvedbenih projektov in 7 horizontalnih ukrepov politike, ker je nujno takoj sprejeti razvojne odločitve v zvezi s podnebnimi spremembami. Sicer pa dokument predlaga operativne razvojne cilje za vsa tri področja trajnostnosti (gospodarskega, družbenega in okoljskega).

 

 

Plan B za Slovenijo je nastal kot odziv na vladni Plan A, na Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jo je Vlada RS sprejela 12. oktobra 2006.

 

Celoten dokument Plan B za Slovenijo 1.0 je dostopen tukaj, na voljo pa je tudi povzetek v slovenščini in angleščini.


Plan B za Slovenijo, pobudo za trajnostni razvoj so 23. aprila 2007 v Cankarjevem domu predstavili: Vida Ogorelec Wagner, Jernej Stritih, Anamarija Slabe, Andrej Klemenc in dr. Ana Vovk Korže. Dogodek je moderirala Vida Petrovčič. Na voljo je prezentacija iz predstavitve.