Plan B za Slovenijo 1.0

21. marca 2010

Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj, 1.0, je nastal kot vizija alternativnega razvojnega scenarija za Slovenijo: da postane država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo.


Dokument namenja največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti, kjer so cilji podprti s predlogi 19 izvedbenih projektov in 7 horizontalnih ukrepov politike, ker je nujno takoj sprejeti razvojne odločitve v zvezi s podnebnimi spremembami. Sicer pa dokument predlaga operativne razvojne cilje za vsa tri področja trajnostnosti (gospodarskega, družbenega in okoljskega).

Plan B za Slovenijo je nastal kot odziv na vladni Plan A, na Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jo je Vlada RS sprejela 12. oktobra 2006.

Celoten dokument Plan B za Slovenijo 1.0 je dostopen tukaj, na voljo pa je tudi povzetek v slovenščini in angleščini.


Plan B za Slovenijo, pobudo za trajnostni razvoj so 23. aprila 2007 v Cankarjevem domu predstavili: Vida Ogorelec Wagner, Jernej Stritih, Anamarija Slabe, Andrej Klemenc in dr. Ana Vovk Korže. Dogodek je moderirala Vida Petrovčič. Na voljo je prezentacija iz predstavitve.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.