Pravna sredstva varstva okolja v Evropski uniji – neizkoriščene poti do cilja

1. junija 2010

Umanotera je v okviru projekta Plan B za Slovenijo organizirala delavnico Pravna sredstva varstva okolja v Evropski uniji: neizkoriščene poti do cilja. Obenem je potekalo srečanje s predstavniki Generalnega direktorata za okolje Evropske komisije.

Nevladne organizacije imajo pri zagotavljanju izvajanja zakonodaje pomembno vlogo, ki pa v Sloveniji ni niti dovolj prepoznana niti dovolj izkoriščena. Z namenom, da bi nevladne organizacije pravna sredstva EU bolje spoznale, smo organizirali delavnico s srečanjem.

 

Prvi del dneva je bil namenjen predstavitvi, uporabi in povezavah pravnih sredstev varstva okolja in narave, identificirali smo tudi najbolj pereče probleme na področju izvajanja okoljske zakonodaje v Sloveniji, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delovanju. Drugi del delavnice je bil namenjen srečanju slovenskih nevladnih organizacij s predstavniki Generalnega Direktorata za okolje Evropske komisije. Na srečanju so predstavniki Evropske komisije predstavili, kako obravnavajo pritožbe, kakšne kriterije, prioritete in instrumente pri tem uporabljajo ter kako morajo biti pripravljene pritožbe, da Komisija na njihovi podlagi lahko začne postopek kršitve.

Predstavitve iz delavnice:

 

– Senka Vrbica, Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC: Uporaba pravnih sredstev po slovenski zakonodaji
– Tina Divjak,
Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS: Aarhuška konvencija s predstavitvijo pravnih sredstev in primerov

– Maja Desgréss Du Loû, Generalni direktorat za okolje Evropske komisije, enota Izvrševanje, kršitve in pravne zadeve: Postopek v primeru kršitev evropske zakonodaje, vloga posameznikov in nevladnih organizacij in Predstavitev prioritet in postopka obravnave pritožb na DG ENV
– Julio Garcia Burgues,
Generalni direktorat za okolje Evropske komisije, enota Izvrševanje, kršitve in pravne zadeve: Predstavitev Habitatne direktive

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.