Delavnica: Ali nova prometna strategija prinaša Sloveniji trajnostno mobilnost?

19. januarja 2015

Delavnica, ki bo potekala v četrtek 22. 1. 2015, je namenjena pripravi skupnih stališč nevladnih organizacij s področij urejanja prostora in okolja glede dokumenta, ki je v javni razpravi do konca meseca.

 

Slovenija sprejema novo Strategijo razvoja prometa v RS. Nastali dokument opisuje večkrat izpostavljene probleme na področju prometa v Sloveniji, ki pa so bili s strani nevladnih organizacij in drugih prometnih strokovnjakov identificirani že v času nastanka Resolucije o prometni politiki v 2006.

Kaj prinaša nova Strategija? V predstavljenem predlogu še vedno pogrešamo konkretne, časovno opredeljene ukrepe, ki bodo del celostnega pristopa reševanja problematike onesnaženega zraka, dnevnih migracij, javnega potniškega prometa, tranzita, financiranja, prometa v mestih in zmanjšanja potrebe po osebni mobilnosti na podeželju.

Prijave zbiramo do 21. 1. 2015 do 12. ure na katarina@focus.si ali 059 071 327.

Več si lahko preberete v vabilu.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.