Davek na motorna vozila & Letni davek na uporabo vozil v cestnem prometu

9. julija 2013

V Sloveniji je davek na motorna odvisen od izpustov CO2. Leta 2011 je v proračun prinesel 41 milijonov evrov. Zaradi gospodarske krize je bil julija 2012 vpeljan še dodatni davek na motorna vozila, ki imajo prostornino motorja, večjo od 2499 cm3. Kljub dodatni obdavčitvi so zaradi znižane prodaje avtomobilov prihodki od davkov na motorna vozila leta 2012 padli na 37,5 milijona evrov.

 

Obstoječi davek na motorna vozila ima dobre temelje, saj spodbuja kupovanje vozil z nižjimi izpusti CO2. Povečana obdavčitev motornih vozil je bila potrebna tako iz finančne kot okoljske perspektive. Dodatni davek na motorna vozila pa obdavčitev nepotrebno zaplete, ker je višina davka zdaj odvisna tako od izpustov CO2 kot prostornine motorja, hkrati pa ne dodaja posebne spodbude kupovanju vozil  z nizkimi izpusti CO2 .
Predlagamo naslednjo rešitev: Podvojitev davčnih stopenj za “stari” davek na motorna vozila in opustitev dodatnega davka. S podvojitvijo davčnih stopenj povečamo razkorak med davki na avtomobile z nizkimi emisijami in avtomobile z visokimi. Medtem ko bi bil učinek tovrstnega povečanja za vozila z majhnimi izpusti praktično zanemarljiv, bi za vozila z veliko porabo goriva in izpusti pomenil pomembno dodatno davčno breme. Zaradi progresivne narave obdavčitve bi tovrstni davek spodbujal nakupovanje okolju prijaznejših vozil. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami tovrstni davek ne bi pomenil posebnega odstopanja.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.