Davek na izpuste CO2

9. julija 2013

Davek na izpuste CO2 je bil v Sloveniji vpeljan leta 1997. Od januarja 2013 so emisije CO2 obdavčene s 14,4 evrov na tono izpustov. Slovenska davčna stopnja CO2 je nad tržno ceno ETS (pod 5 €/tono), ampak še vedno bistveno nižja od vrednosti, ki bi gospodarstvo prisilila v investicije za zmanjšanje izpustov CO2.

 

Slovenska zgodba o ogljičnem davku je zgodba o uspehu; v letu 2013 pričakujemo približno 100 milijonov evrov prihodkov v proračun iz naslova davkov CO2. Povišana davčna stopnja bo potencialno prispevala k fiskalni konsolidaciji in doseganju ciljnih emisij toplogrednih plinov.

Po vzoru Irske dobre prakse predlagamo še dodaten dvig CO2 davka na 20 evrov na tono izpustov. V letu 2014 bi to pomenilo dodatnih 40 milijonov evrov prihodkov v proračun. CO2 davek pomaga izboljšati energetsko učinkovitost in posledično zniža odvisnost od uvoza. Sproži ustvarjanje novih delovnih mest in je pomembno orodje pri doseganju ciljnih emisij toplogrednih plinov EU.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.