Članice mreže plan B za Slovenijo

15. decembra 2010

Mreža trenutno združuje 38 nevladnih organizacij.

(abecedni vrstni red)

Botanično društvo Slovenije (BDS)

splet: www.botanicno-drustvo-si
kontakt: info@botanicno-drustvo.si

 Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod

splet: www.ctrp-kranj.si
kontakt: 
uros.brankovic@ctrp-kranj.si

 

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp
splet: www.cipra.org/sl/cipra/slovenija
kontakt: slovenija@cipra.org

Destilator, klub trajnostnih rešitev
splet: www.destilator.si
kontakt: maja.modrijan@destilator.si

 

DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije
stran: www.naravnadediscina.weebly.com
kontakt: dondeslovenija@gmail.com

 

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska
stran: www.facebook.com/bober.dolenjska
kontakt: boberdolenjska@gmail.com

 

Društvo Dinaricum, Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov
splet: www.dinaricum.si 
kontakt: drustvo.dinaricum@gmail.com


Društvo Ekologi brez meja
splet: www.ebm.si
kontakt: info@ebm.si

 

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj
splet: www.gibanje-trs.si
kontakt: pisarna@gibanje-trs.si

 

 Društvo Mariborska kolesarska mreža
splet: www.ibikemaribor.com
kontakt: skm@kolesarji.org

 

Društvo Temno nebo Slovenije
FB: www.facebook.com/DrustvoTemnoNeboSlovenije/ 
kontakt: info@temnonebo.si

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
splet: www.humanitas.si
kontakt: barbara@humanitas.si


Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum
splet: www.se-f.si 
kontakt: info@se-f.si

 

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija
splet: www.ptice.si
kontakt: dopps@dopps.si

 

Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
splet: https://www.facebook.com/metulji/
kontakt: barbara.zaksek@gmail.com

 

 Društvo za trajnostni razvoj Duh časa
splet: 
www.duh-casa.si
kontakt: info@duh-casa.si

 

 Focus, društvo za sonaraven razvoj
splet: 
www.focus.si
kontakt: info@focus.si

 

Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica
stran: www.herpetolosko-drustvo.si
kontakt: info@herpetolosko-drustvo.si

• Inštitut za zdravje in okolje (IZO)
splet: www.izo.si
kontakt: tomaz.gorenc@izo.si

 

• Inštitut za politike prostora – IPOP
splet: www.ipop.si
kontakt: ipop@ipop.si

• Inštitut za trajnostni razvoj in celostne rešitve – InTeRCeR
splet: www.instituteintercer.org
kontakt: instituteintercer@gmail.com

• Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

splet:Ljubljanska kolesarska mreža 

kontakt: lkm@kolesarji.org

 Kulturno ekološko društvo Smetumet
splet: www.smetumet.com
kontakt: info@smetumet.com

 

Mladinska zveza Brez izgovora
splet: www.noexcuse.si
kontakt: jan.peloza@noexcuse.si

 

Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce
splet: www.morigenos.org
kontakt: pr@morigenos.org


NEC Notranjski ekološki center, Cerknica
splet: www.nec-cerknica.si
kontakt: tomaz@nec-cerknica.si

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja
splet: www.pic.si, www.zagovorniki-okolja.si
kontakt: pic@pic.si

 

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
stran: www.sdpvn-drustvo.si
kontakt: netopirji@sdpvn-drustvo.si

Slovensko odonatološko društvo
stran: www.odonatolosko-drustvo.si
kontakt: nina.erbida@gmail.com

• Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja
stran: www.sunnyhills-istria.eu
kontakt: narapetrovic@gmail.com

 

Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo
splet: www.trajekt.org
kontakt: ap@trajekt.si


Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
splet: www.umanotera.org
kontakt: info@umanotera.org

 UMMI, Zavod za izobraževanje Koper   
splet: www.ummi.net 
kontakt: marija_ksenija@t-2.net


VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica
splet: www.vitra.si
kontakt: info@vitra.si

 

 Zavod Eko Humanitatis 
kontakt: ekohumanitatis@gmail.com

 

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja
splet: www.zavod-svibna.si
kontakt: bernardka@zavod-svibna.si

 

Združenja ZEK DPBK, Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine
splet: www.ekoloskekmetijedpbk.si/
kontakt: marija.marincek@gmail.com

 

 

Organizacije s statusom članice opazovalke:

 Greenpeace v Sloveniji (Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa)    
splet: www.greenpeace.si 
kontakt: katja.podbevsek@greenpeace.org

 ** 26 organizacij članic mreže ima status delovanja v javnem interesu, od tega:

18 na področju ohranjanja narave in/ali varstva okolja

1 na področju kmetijstva

2 na področju preventive in varnosti v cestnem prometu

1 na področju energije

1 na področju urejanja prostora

1 na področju kulture-izobraževanja 

1 ima status humanitarne organizacije

1 na področju nacionalne mladinske organizacije

1 na področju zdravstvenega varstva

1 na področju razvoja informacijske družbe

4 članice imajo tudi status na področju raziskovalne dejavnosti

 

Če ste nevladna organizacija, ki se ukvarja z varovanjem okolja in trajnostnim razvojem ter želite postati članica mreže Plan B za Slovenijo, preberite Ustanovno listino in Pravila delovanja. V primeru strinjanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo ter želji po aktivnem sodelovanju v mreži, pišite koordinatorki mreže Martini Pernuš na martina@planbzaslovenijo.si.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.