Brez lastnih semen ni prehranske samooskrbe

18. januarja 2013

Semenarna Ljubljana se dolga leta posveča ohranjanju in selekciji sort kmetijskih rastlin, zlasti vrtnin, ki so prilagojene rastnim razmeram na ozemlju naše države. Nad podjetjem, za katerega je sodišče sicer odobrilo prisilno poravnavo, še zmeraj visi grožnja stečaja. Nevladne organizacije, članice Mreže Plana B za Slovenijo, opozarjamo, da se to ne sme zgoditi.


Največjim upnikom podjetja – Deželno banko Slovenije, Abanki in UniCredit Banki Slovenija – smo zato poslali odprto pismo, v katerem jih pozivamo, naj storijo vse za preprečitev stečaja podjetja oziroma za njegovo sanacijo z dokončanjem postopka prisilne poravnave. Komisijo za preprečevanje korupcije pa smo pozvale, naj razišče sume o koruptivnem ravnanju pri vpisu sprememb v sodni register.

Nevladne organizacije želimo s pozivi bankam upnicam in protikorupcijski komisiji želeli javnost in vse neposredno ter posredno vpletene glasno opozoriti, da gre v primeru Semenarne Ljubljana za veliko več kot »le« za še eno izčrpavanje podjetja z grožnjo stečaja in odpuščanja delavcev. Zato pozivamo upnike, še zlasti Deželno banko Slovenije, Abanko in UniCredit Bank, da storijo vse za preprečitev stečaja podjetja, oziroma za njegovo sanacijo z dokončanjem postopka prisilne poravnave, in Komisijo za preprečevanje korupcije, da nemudoma razišče sume o koruptivnem ravnanju pri vpisu sprememb, sprejetih na zrežirani skupščini podjetja v notarski pisarni, v sodni register.

 

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.