Analiza mreže Plan B za Slovenijo: kaj kaže ogledalo in kako nas vidijo drugi?

8. julija 2014

Sofinanciranje delovanja mreže s strani Evropskega socialnega sklada, ki se je izteklo z majem 2014, nam je ob zaključku projekta omogočilo izvedbo analize delovanja mreže. Zdaj, ko je odprt razpis za sofinanciranje vsebinskih mrež NVO za obdobje 2014 – 2015, je analiza dragocen vir idej za prihodnje delovanje in pobud za izboljšave.

 

Podale so jih organizacije članice mreže, enako zanimivi in koristni so odzivi okoljskih NVO, ki niso članice mreže, in odgovori različnih deležnikov mreže – predstavnikov ministrstev, lokalnih skupnosti in regionalnih organizacij. Pri izvedbi analize nas je z brezplačno pomočjo podprlo Slovensko društvo evalvatorjev, za kar se prav lepo zahvaljujemo.

Kaj torej kaže ogledalo? Da mreža krepi pozicijo članic v civilnem dialogu. Da je za večino organizacij enako pomembna tudi servisna podpora, ki jo zagotavlja mreža. Članice in nečlanice so si bile edine v večinski oceni, da je pomembno izvajanje mrežnih aktivnosti za krepitev sistemskega podpornega okolja za okoljske NVO v Sloveniji. Zadovoljne so bile s koordinacijo mreže, ki so jo na letnem srečanju še vnaprej zaupale Umanoteri. Potrditev je dobila dosedanja strategija za zagotavljanje dolgoročne trajnosti mreže, ki je utemeljena na krepitvi organizacij članic. Ogledalo je pokazalo tudi, kam naj bi se mreža vsebinsko usmerila v obdobju 2014-2015. Kot najbolj pereče družbene potrebe so bila prepoznana področja: (1) oblikovanja razvojne vizije Slovenije, (2) prehod v zeleno gospodarstvo ter (3) strategija prehoda v nizkoogljično družbo.

Poleg podobe v ogledalu je pomembna tudi informacija, da kar nekaj nevladnih organizacij, ki se mreži še niso pridružile, naše delovanje ocenjujejo kot neučinkovito. Kako povečati učinkovitost mreže pri izpolnjevanj poslanstva, ki je zavzemanje za trajnostni razvoj z vplivanjem na politike, je eden osrednjih izzivov mreže v prihajajočem obdobju. Evidenca normativnih in drugih pobud mreže kaže, da delamo res veliko. Koliko pa dosežemo?

Kljub izraziti družbeni potrebi po delovanju nevladnih organizacij na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ter široki družbeni podpori naših pobud se zaradi neurejenega sistemskega okolja še vedno in celo čedalje bolj borimo za obstanek. Krepitev sistemskega podpornega okolja za okoljske NVO čaka na bolj naklonjenega sogovornika na matičnem ministrstvu. Bomo videli, kaj naplavijo bližnje parlamentarne volitve.

Kako pa bi mreža lahko povečala uspešnost zastopanja javnega interesa v okoljskih zadevah? Intervjuji s predstavniki organizacij, na katere vplivamo v okviru civilnega dialoga oziroma z njimi vsebinsko sodelujemo, so pokazali, da bi se naša pozicija okrepila z vsebinskim povezovanjem z drugimi deležniki – gospodarstvom, sindikati, drugimi NVO, javno upravo, mediji ipd. Povezovanje bo zagotovo eno osrednjih vodil delovanja mreže v prihajajočem obdobju.

Analiza delovanja mreže Plan B je pokazala še številne zanimivosti. Oglejte si celotno poročilo, ki je objavljeno tukaj.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.