Analiza delovanja evropskih in nacionalnih mrež okoljskih nevladnih organizacij v državah EU

22. septembra 2011

V okviru projekta smo z namenom pregleda primerov dobrih praks za prenos v slovenski prostor pripravili Analizo delovanja evropskih in nacionalnih mrež okoljskih nevladnih organizacij v državah EU. Analiziranih je bilo deset mrež okoljskih nevladnih organizacij – tri, ki delujejo na evropskem nivoju in sedem, ki delujejo na nacionalnem.


Povezovanje je zelo pomembno pri doseganju sinergijskih učinkov na vseh ravneh našega udejstvovanja, in to velja tudi za nevladni sektor. Mreže prispevajo h krepitvi nevladnih organizacij (NVO), saj nudijo izmenjavo informacij, znanj, dobrih praks in lažje iskanje potencialnih projektnih partnerjev. Prednosti povezovanja v mreže je mnogo – boljši dostop do informacij, strokovnega znanja in finančnih virov, večja učinkovitost, multiplikacijski učinek, ki povečuje doseg in vpliv članskih organizacij, solidarnost in podpora ter večja prepoznavnost določenih vprašanj, dobrih praks, premalo zastopanih skupin itd.

Analiza delovanja evropskih in nacionalnih mrež okoljskih nevladnih organizacij v državah EU – celoten dokument

Analiza delovanja evropskih in nacionalnih mrež okoljskih nevladnih organizacij v državah EU – povzetek

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.