V torek, 9. marca, je Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, skupaj z Umanotero organiziral razvojni forum na temo Zelena delovna mesta – ključ izhodne strategije

 

Posvet je nastal kot odgovor Vladi Republike Slovenije na pripravo Slovenske izhodne strategije 2010-2013.

 

Sporočilo dogodka je naslednje: Vsaka izhodna strategija mora v celoti upoštevati dejstvo da je v programih trajnostne energetike ob številnih drugih pozitivnih učinkih tudi visok zaposlitveni potencial. Kratko poročilo o dogodku je dostopno tukaj.


Okoljske nevladne organizacije, članice Okoljskega centra v Ljubljani so skupaj z Greenpeace Slovenija in Društvom Temno nebo Slovenija ob dogodku pripravile tudi skupno stališče nevladnih okoljskih organizacij do dokumenta Izhodna strategija.


Predstavitve sodelujočih na forumu:


- Irena Roštan, SVREZ: Slovenska izhodna strategija 2010 – 2013

- Mojca Vendramin: Blaženje podnebnih sprememb - strošek ali razvojna priložnost?

- Nina Štros, Greenpeace Slovenija: (Re)volucija zelenih delovnih mest