6 do 10-pasovna ljubljanska obvoznica in širitev mestnih vpadnic ali sodoben javni potniški promet?

21. marca 2018

KTPP je pripravila odziv na načrte širitve ljubljanske obvoznice. Širitve ocenjujejo kot strokovno, finančno in okoljsko neutemeljene, v nasprotju z slovenskimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti ter vizijo prometnega razvoja občin Ljubljanske urbane regije.

 

Prva širitev v šestpasovnico je načrtovana z dograditvijo dodatnega prometnega pasu na obeh polovicah avtoceste na ljubljanski zahodni obvoznici (Kozarje – Koseze). Načrti so sprejeti že od leta 2009, z deli naj bi se začelo v letu 2019. Pripravlja pa se tudi Študija širitve avtocestnega obroča Ljubljane na ostalih odsekih, ki bo predvidoma v prvi polovici leta 2018 z različnimi variantami predstavljena deležnikom.

Argumenti za širitev avtocestnega obroča so neutemeljeni, saj zastojev ne povzroča tovorni tranzitni promet, temveč osebni avtomobilski promet. Vozniki so povečini delovni migranti, ki prihajajo z območja LUR z nizko zasedenostjo avtomobila (1,11 potnika na avto). Gneča na ljubljanskem avtocestnem obroču je v primerjavi z drugimi evropskimi mesti zanemarljiva, saj se v povprečju čas trajanja potovanja za 16 % daljši od potovalnega časa v prostem pretoku brez zastojev.

Več info:

Celotno sporočilo za javnost.

Stališče KTPP do širjenja ljubljanske obvoznice.

Krajša verzija stališča KTPP do širjenja ljubljanske obvoznice.

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.