Razvojni forum z naslovom TEŠ 6: slovenska prihodnost?

23. maja 2010

Umanotera je 26. januarja organizirala razvojni forum z naslovom TEŠ 6: slovenska prihodnost?

 

Poročilo iz foruma

Povzetek poročila iz foruma v slovenščini in angleščini.

 

Poročilo iz spletnega posvetovanja v slovenščini in angleščini.

Ključna stališča Umanotera, Focusa in Slovenskega E-Foruma

Pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju

Stališča Umanotere poslana Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD)

Predstavitve:

– Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj: Projekt, postopki

– Rudi Vončina, odgovorna oseba priprave poročila o vplivih na okolje TEŠ, Elektroinštitut Milan  Vidmar: Vplivi na okolje

– Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko na Ministrstvu za gospodarstvo: Pomen projekta, sprejete odločitve, umestitev v nacionalno energetsko strategijo

– Jernej Stritih, direktor Službe vlade za podnebne spremembe: Odnos do nove podnebne strategije in podnebne politike EU

– Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan: Strokovne podlage za podnebno-energetsko politiko

– Mihael Tomšič, častni predsednik, Slovenski E-Forum: Skica alternativnega scenarija

– Nina Štros, predstavnica Greenpeace v Sloveniji: Energetska (re)volucija

– Andrej Mohar, Društvo Temno nebo Slovenije: Potencial učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave

– Boris Sučić, Center za energetsko učinkovitost, Inštitut Jožef Stefan: Potencial decentraliziranih plinskih soproizvodnih enot

– Dag Kralj, član uprave, Bisol d.o.o.: Potencial sončne električne energije

– Božo Dukić, direktor, Geosonda d.o.o.: Potencial geotermalne energije

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.