Ljubljana, 1. december 2020 - Narava nam za svojo uporabo ne računa nič, daje pa veliko. Od narave smo odvisni, a ji na račun gospodarske rasti in načina življenja jemljemo preveč in vračamo premalo. Pandemija ni edina kriza, s katero se soočamo. Ogrožajo nas tudi podnebne spremembe, pospešeno izumiranje vrst in ekosistemov, odpadki ter onesnaženost prsti. Mnogo vas je, ki se tega zavedate, ste zaskrbljeni in si prizadevate, da bi našim otrokom zapustili boljše stanje. Ali ste vedeli, da lahko tudi finančno pomagate, ne da bi vas to kaj stalo? Sami se lahko odločite, kdo bo dobil 0,5 % vaše dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi. Zakaj tega ne bi namenili za pomoč naravi? >>>