Ljubljana, 21. marec 2018 - KTPP je pripravila odziv na načrte širitve ljubljanske obvoznice. Širitve ocenjujejo kot strokovno, finančno in okoljsko neutemeljene, v nasprotju z slovenskimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti ter vizijo prometnega razvoja občin Ljubljanske urbane regije. 

 

Prva širitev v šestpasovnico je načrtovana z dograditvijo dodatnega prometnega pasu na obeh polovicah avtoceste na ljubljanski zahodni obvoznici (Kozarje - Koseze). Načrti so sprejeti že od leta 2009, z deli naj bi se začelo v letu 2019. Pripravlja pa se tudi Študija širitve avtocestnega obroča Ljubljane na ostalih odsekih, ki bo predvidoma v prvi polovici leta 2018 z različnimi variantami predstavljena deležnikom.

 

Argumenti za širitev avtocestnega obroča so neutemeljeni, saj zastojev ne povzroča tovorni tranzitni promet, temveč osebni avtomobilski promet. Vozniki so povečini delovni migranti, ki prihajajo z območja LUR z nizko zasedenostjo avtomobila (1,11 potnika na avto). Gneča na ljubljanskem avtocestnem obroču je v primerjavi z drugimi evropskimi mesti zanemarljiva, saj se v povprečju čas trajanja potovanja za 16 % daljši od potovalnega časa v prostem pretoku brez zastojev.

 

Več info:

- Celotno sporočilo za javnost.

- Stališče KTPP do širjenja ljubljanske obvoznice.

- Krajša verzija stališča KTPP do širjenja ljubljanske obvoznice.