Ženeva, 12. december 2017 - Plan B za Slovenijo se uvršča na zemljevid tistih, ki si prizadevajo za vzpostavitev spoštovanja do narave in matere Zemlje skozi doseganje boljših mednarodno dogovorjenih pravil, ki bi vzpostavila zaščito Zemlji lastnih pravic – do naravnih ciklov, obnavljanja, vzdrževanja ekosistemov,…). Plan B za Slovenijo že podpira prizadevanja za sprejem direktive, ki bi v prostoru EU take pravice vzpostavila po zgledu najnaprednejših ureditev

 

 

Predstavnica mreže Plan B za Slovenijo se je udeležila konference Harmony with Nature, ki poteka 11. in 12. 12. v palači Združenih narodov v Ženevi, ki ga organizira mednarodna nevladna organizacija Objectif Science International, ki se ukvarja s participatornim raziskovanjem in ima položaj posvetovalne NVO pri Združenih narodih. Udeleženci široke mednarodne zasedbe so predstavili napredek v svojih okoljih v smeri prepoznavanja inherentnih pravic narave  tako v akademski sferi, kot na ravni iniciativ, ki vznikajo med nevladnimi organizacijami. Ena takih je tudi pobuda za sprejem deklaracije o pravicah matere Zemlje v okviru Združenih narodov. Konferenca je ustvarila tudi prostor za izmenjavo stališč glede naslavljanja ključnih problemov vzdržnega razvoja tako s stališča znanosti, prava, filozofije, izobraževanja ter povezovanje podobno mislečih na poti harmoniziranja človekovih ravnanj z naravo. Kot je rekla ena izmed udeleženk: »Duh vzpostavitve in zaščite pravic narave je že ušel iz flaške…«, proces gre lahko samo naprej..