Ljubljana, 11. september 2017 - 65 evropskih in drugih tujih nevladnih organizacij in mednarodnih mrež je konec prejšnjega tedna na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovilo pismo, v katerem so izrazile zaskrbljenost glede pritiskov na civilno družbo in nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja okolja. 

 

 

Nevladne organizacije v pismu obsojajo predstavnike slovenske vlade zaradi izvajanja pritiska na slovenske nevladne organizacije. Menijo, da so predstavniki vlade s svojim ravnanjem poskušali diskreditirati vlogo slovenskih nevladnih organizacij, ki so se kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja odzvale na pomanjkljivo in mestoma sporno okoljevarstveno soglasje. 

 

Pismo, naslovljeno na predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, lahko preberete tukaj.