Ljubljana, 28. april 2017 - V torek, 25. aprila je potekal še zadnji, tretji posvet v sklopu posvetov za izmenjavo različnih vidikov glede pridobivanja energije, tokrat na temo jedrske energije.

 

Predavatelji in teme:

 

- Tomislav Tkalec, Problematika rudarjenja urana (primeri iz Brazilije, Bolgarije, Nigra in Namibije), Focus, društvo za sonaraven razvoj

 

- Dejan Savič, Jedrska energija – draga ovira na poti v nizkoogljično družbo, Greenpeace Slovenija

 

- Tatjana Simčič, Vpliv toplotnega onesnaženja na vodne organizme in ekosisteme, Nacionalni inštitut za biologijo

 

- Tomislav Tkalec, Černobil, Zaporožje in podaljševanje življenjske dobe jedrskim elektrarnam, Focus

 

 

 

Vabilo na delavnico