Ljubljana, 14. november - Predstavnik Koalicije za trajnostno prometno politiko mreže je vključen v Svet za civilni nadzor projekta graditve II. železniškega tira Divača - Koper (Svet - DT).

 

18. 10. 2016 je bil na pobudo civilne družbe ustanovljen Svet za civilni nadzor projekta graditve II. železniškega tira Divača - Koper (Svet DT). Cilj sveta je spremljanje priprave in izvedbe projekta in potencialno preprečevanje nepravilnosti s transparentnim vodenjem in izvajanjem investicije. Kot predstavnik KTPP je v Svet-DT vključen dr. Matej Ogrin.

 

Svet DT se je že povezal z državnimi inštitucijami, ki so po zakonu pristojne za spremljanje projektov v interesu javnosti. Odgovorne je Svet tudi že pozval k posredovanju dokumentacije o dosedanji pripravi in sprejemanju odločitev.

 

Več o nadaljnjem delu Svet-a DT si lahko preberete v njihovem sporočilu za javnost.