Ljubljana, 8. november - Vlada RS bo na četrtkovi seji obravnavala predlog Zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče-Slivnica, s katerim ruši celoten sistem urejanja prostora, načrtovanja in varstva okolja.

 

Včeraj je bil med vladnimi gradivi objavljen predlog Zakona o strateškem razvojnem območju državnega pomena v Občini Hoče-Slivnica, ki ga je na vlado posredoval predlagatelj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zakon namerava mimo vse obstoječe zakonodaje urejanja prostora in varstva okolja vzpostaviti posebne pogoje za umestitev posamične investicije zasebnega avstrijskega podjetja Magne Steyr, z razlaščanjem kmetijskih zemljišč, posegom na vodovarstveno območje, brez celovite presoje vplivov na okolje, ne da bi se pripravil državni prostorski načrt – s tem se ruši celoten sistem urejanja prostora, načrtovanja in varstva okolja.

 

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta pripravili skupni dopis, s katerim nasprotujeta načinu predlaganega umeščanja konkretne zasebne investicije v prostor

 

Iz dopisa:

Nevladne organizacije s področja varstva okolja, urejanja prostora in trajnostnega razvoja združene v mreži Plan B za Slovenijo in Mreži za prostor ne nasprotujemo investiciji Magne Steyr, ki jo želi zakon olajšati, pač pa nasprotujemo načinu umeščanja razvojnega območja kot ga predlaga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo s predlogom tega zakona. Predlogu zakona nasprotujemo, ker ta v nasprotju z veljavnimi zakoni urejanja prostora in graditve objektov za umestitev posamične investicije tuje zasebne gospodarske družbe v prostor na slovenskem ozemlju nesistemsko vzpostavlja poseben režim umeščanja v prostor, kar je v nasprotju najmanj z 2., 8. in 153. členom Ustave RS (vključno s kršitvijo Direktive 2011/92/EU in 2014/52/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah) in predlagamo vladi, da predlog zakona zavrne, saj tak pristop umeščanja ene investicije z zakonom ruši tako sistem prostorskega načrtovanja kot varstvo okolja. 

 

 

Povezava na Večerov članek.