Ljubljana, 10. avgust - Konec julija je mreža na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila dopis s predlogom o izločitvi spornega odstavka 8. člena Zakona o nadzoru državne meje.

 

Predlagan 5. odstavek: Za namestitev, uporabo, vzdrževanje in shranjevanje tehničnih in drugih sredstev iz prvega odstavka tega člena v obmejnem območju ob državni meji se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov in prostorski akti ter predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave in predpisi, ki urejajo vode ni skladen z Direktivo 2011/92/EU in nacionalno okoljsko zakonodajo ter zato protiustaven. Dopis je dostopen na tej povezavi.

 

Z ministrstva so odgovorili, da ob sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije zagotavljajo kar najboljše preventivno zavarovanje divjadi in drugih prostoživečih živali ter da bi pridobitev ocene vplivov namestitve na okolje povzročila dolgotrajne postopke, kar bi onemogočilo učinkovito ukrepanje, zaradi česar našega predloga niso upoštevali. Celotni odgovor MNZ si lahko preberete tukaj.