11. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo

17. junija 2022

Ljubljana, 17. junij 2022 – 7. junija je potekalo letno srečanje mreže 2022, 11. Zbor članic mreže Plan B za Slovenijo. Na srečanju smo se seznanili z vidnejšimi uspehi in delom mreže, v delavniškem delu srečanja pa smo pripravili nabor idej in predlogov za njen nadaljnji razvoj.

 

11. zbor članic je potekal v Kavarni Sputnik, Ljubljana. Pri izvedbi dogodka smo upoštevali principe trajnostne organizacije, zato je bila izbrana lokacija, ki je bila ugodna z vidika trajnostne mobilnosti, pogostitev pa je bila sestavljena iz živil iz lokalne in ekološke pridelave.

Namen letošnjega zbora članic je bil informiranje članic o delovanju mreže v obdobju od junija lani do letošnjega srečanja ter razprava o pogledih in predlogih članic za bodoči razvoj mreže.

Dogodek je otvorila Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, organizacije s trenutnim mandatom za koordinacijo mreže. V nagovoru je predstavila tudi novo koordinatorko mreže Plan B za Slovenijo, Niso Dedić Sočan. Koordinatorka je predstavila povzetek vidnejših uspehov delovnih skupin in mreže ter aktualne manjše projekte članic, ki potekajo v okviru Podnebnega programa mreže. Predstavila je tudi povzetek rezultatov ankete, ki je bila članicam poslana v maju 2022 z namenom pridobitve vpogleda v njihovo zadovoljstvo z delovanjem mreže, razumevanje o organizacijski strukturi in pravilih delovanja, ter v vizijo glede bodočega razvoja.

Večji del srečanja smo posvetili premisleku o pomembnih vprašanjih, ki se tičejo bodočega razvoja mreže: med drugim smo po tematskih skupinah razpravljali o obsegu širitve mreže, predlogih za izboljšave glede komuniciranja o dosežkih, funkcijah in pristojnostih teles mreže, možnih virih financiranja aktivnosti… Po končanem delavniškem delu srečanja, so vodje delovnih skupin in koordinatorka, ki so tudi vodili skupinske diskusije, udeležencem predstavili bogat nabor predlogov in idej, ki so se utrnile v razpravah. Srečanje in izmenjava idej v živo sta prinesli nov elan za delo in spremembe v mreži, ki si jih članice želimo.

Gradivo s srečanja:

Poročilo Zbor članic 2022

11. Zbor članic – predstavitev koordinatorja mreže

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.