10 let v EU

8. avgusta 2014

Trgovanje s prihodnostjo

V letu 2014 mineva točno deset let, odkar je Slovenija postala članica Evropske unije. V tem času se je naša država precej spremenila, tudi gospodarsko. To trenutno ni v najbolj zavidljivem stanju. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, želi zato s projektom Trgovanje s prihodnostjo spodbuditi javno razpravo o ranljivosti temeljnih družbenih vrednot v času iskanja rešitev za razvoj gospodarstva; javnost želi opozoriti na morebitne konflikte vrednot, ki lahko nastanejo med prostim trgom in prehodom blaga in storitev ter preostalimi vrednotami, kot so socialna varnost, varovanje okolja in varstvo potrošnika. Hkrati bodo javnost seznanili z obstoječimi mehanizmi participacije drž­avljank in državljanov pri snovanju političnih in ostalih odločitev ter omejitve teh mehanizmov.

 

Glavni poudarki projekta so:

  • osvetliti mednarodne trgovinske sporazume, kot je Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP)
  • izpostaviti pomen evroposlancev pri sprejemanju tovrstnih sporazumov in politik
  • vzpostaviti nacionalna in mednarodna partnerstva na osnovi obravnavanih tem
  • poudariti moč javnosti pri vključevanju v sprejemanje političnih odločitev
  • spodbuditi javno razpravo o ranljivosti temeljnih družbenih vrednot v času iskanja rešitev za razvoj gospodarstva

 

Več informacij o projektu je na njegovi spletni strani.

 

Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje: http://www.evropa.gov.si/.Gradiva izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije

Prijavite se na Podnebni novičnik

Podnebni novičnik je mesečnik, ki ga pripravljata Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo. Prijavite se, če želite spremljati delovanje NVO in novice s področja trajnostnega razvoja, okolja in prostora.