Uvodnik

 

Andrej Gnezda (Umanotera): Zgradite mi…

Podnebne vsebine so ravno dobile dober zalet in za trenutek se je zazdelo, da bo reševanje podnebne krize dobilo potrebno težo v političnih razpravah in finančno podporo v proračunih. Pa se je zgodila pandemija. In kot pritiče ravnanju politike v vsaki krizi, tudi tokrat opazujemo nekritično pehanje za rastjo in izigravanje ter prikrojevanje zakonodaje.

 

  

Aktualno v okviru mrež

 

Ustavno sodišče z odločitvijo o začasnem zadržanju nekaterih členov ZIUZEOP pritrdilo nevladnim organizacijam

Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje spornih določil interventnega zakona glede NVO in okoljskih presoj in bo odločalo o ustavnosti teh členov. To praktično pomeni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča še naprej veljajo določila Gradbenega zakona o sodelovanju nevladnih organizacij v integralnem postopku in da se lahko gradi šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Več >>>

 

Spremembe Gradbenega zakona rahljajo okoljske varovalke in lajšajo legalizacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (v javni razpravi do 31.8.2020), hkrati pa je bilo objavljeno tudi sporočilo o pomembnejših spremembah. S predlogom sprememb se med drugim nadaljuje oženje pravic nevladnim organizacijam v postopkih presoj vplivov na okolje in dovoljuje gradnja pred pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in to, ne glede na to, da so nekatere rešitve, ki jih je uvedel interventni Covid zakon (ZIUZEOP), postavljene pod vprašaj ustavnosti (odločitev Ustavnega sodišča). Več >>>

  

 

Fotografija: Jürgen Rübig

 

Pri spremembi namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče sta nujna zgodnje vključevanje lastnikov in dobra utemeljitev

Aprila letos je Ustavno sodišče odločalo o ustavnosti spremembe namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče in v konkretnem primeru v občini Bled odločilo, da je bila sprememba sprejeta v nasprotju z ustavnimi pravicami lastnika. Več o tej, za prakso prostorskega načrtovanja zelo pomembni odločitvi (ter kaj to sploh pomeni), v prispevku >>>

 

 

Načrt za okrevanje po pandemiji naj bo zelen

Četudi je danes pozornost osredotočena predvsem na odpravljanje posledic epidemije, v mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo poudarjamo, da bi morali voditelji pri načrtovanju prihodnjih korakov upoštevati tudi dejstvo, da se podnebna in ekološka kriza zaradi epidemije nista nič zmanjšali in zatorej načrt za okrevanje usmeriti v sinergijsko naslavljanje obeh obstoječih kriz. Več >>>          

 

Odprto pismo članom Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI)

62 nevladnih organizacij, med njimi tudi Plan B za Slovenijo, je evropskim poslancem, ki so člani Odbora za regionalni razvoj, poslalo pismo s pozivom, da iz evropskega sklada za pravični prehod izključijo fosilna goriva. Med ta sodi tudi zemeljski plin, ki ima zaradi visokih izpustov CO2 in metana uničujoč vpliv na ljudi, biotsko raznovrstnost in podnebno krizo. Več >>>

 

Iz aktivnosti članic Mreže Plan B za Slovenijo

 

Iz aktivnosti članic Mreže za prostor

Napovednik dogodkov

 

Vsak ponedeljek: Kolesarski zajtrk v Mariboru

Da bi čim več ljudi spodbudili k trajnostnemu načinu prevoza, so se na Mariborski kolesarski mreži odločili, da kolesarje vsak ponedeljek na poti po opravkih pogostijo s kavico, rogljičkom in sadjem! Kolesarski zajtrk strežejo med 7:30 in 9:00; lokacije zajtrka pa so različne. Več >>>

 

18.8.: Javna razpravah o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona

Več o dogodku s strani Mreže STANOVANJA ZA VSE na povezavi  >>>

 

20.-23.8.: 10 Let Živih dvorišč

Ob desetem rojstnem dnevu Živih dvorišč se lahko udeležite katerega izmed dogodkov, ki so del pestrega programa. Več >>>

 

22.8.: Praznovanje desete obletnice skupnostnega vrta Onkraj gradbišča

Vabljeni na praznovanje desete obletnice skupnostnega vrta Onkraj gradbišča z bogatim programom. Več >>>

 

29. 8.: Strokovna ekskurzija v Pahernikove gozdove

V CIPRI bodo v okviru projekta GozdNega izvedli strokovno ekskurzijo v Pahernikove gozdove. Brezplačna strokovna ekskurzija je namenjena vsem obstoječim in bodočim lastnikom gozdov, ki se bodo spoznali s socialno, ekološko in proizvodno funkcijo gozdov na primeru Pahernikovih gozdov. Več >>>

Fotografija: Jurij Diaci

 

31.8.: Usposabljanje: Mladi agenti za okolje-zdravje

V IMZTR v okviru Partnerstva za okolje in zdravje organizirajo brezplačno usposabljanje za mlade. Spoznali se bodo z metodologijo raziskovanja, ki je lahko v pomoč pri naslavljanju problematike okolja-zdravja; velik poudarek pa bo na praksi. Več na FB dogodku ter na sledeči povezavi >>>

 

9.9.: Delavnica »Trajnostna mobilnost v javni upravi«

Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi mobilnosti. Zato v Focusu in v Umanoteri vabijo vse javne uslužbence, ki upravljajo z organizacijo (splošne službe), vodje ali zaposlene v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujejo s prometno problematiko ter vse, ki vas zanima koncept trajnostne mobilnosti, da se jim pridružite na delavnici »Trajnostna mobilnost v javni upravi«. Več >>>

 

19. 11.: Konferenca: Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov

V Umanoteri in Focusu vas vabijo k udeležbi na 5. nacionalni konferenci o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti z naslovom Kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov. Na konferenci boste lahko od slovenskih in tujih predavateljev z veliko praktičnimi izkušnjami izvedeli več o spremljanju izpustov toplogrednih plinov in načrtovanju ukrepov za njihovo zmanjšanje na ravni občin ter se seznanili z navdihujočimi domačimi projekti zniževanja izpustov na področjih energetike in mobilnosti. Drugi del dogodka bo namenjen praktični delavnici o merjenju izpustov in načrtovanju ukrepov blaženja podnebnih sprememb v lokalnih skupnostih. Več >>>

 

Vabila k sodelovanju

 

Kje ti je letos prevroče v Ljubljani?

Vsi, ki za dnevne opravke uporabljajo kolo ali hodijo peš, vedo, da poleti ljubljanske ulice postanejo zelo vroče in da se je nekaterim delom mesta takrat bolje izogniti. Letos prebivalce Ljubljane v prostoROŽu vabijo, da na spletni zemljevid vnesejo lokacije, ki jih sami zaznavajo kot najbolj vroče. Za lokacijo, ki bo največkrat vnešena, bo prostoRož pripravil nabor ukrepov za ohlajanje območja, ki jih bo ob zaključku projekta predstavil mestnim odločevalcem. Več >>>

 

 

Urejanje zelenih površin – prispevajte svoje mnenje!

V Mreži za prostor vabijo k sodelovanju v raziskavi o zelenih površinah v urbanem okolju. Vprašalnik je namenjen vsem, ki se v javnem in zasebnem sektorju ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, rabo in vzdrževanjem zelenih površin; vključuje pa splošna vprašanja o delu in pristopu k delu, pa tudi o vidikih urejenosti in rabe zelenih površin. Več >>>

Fotografija: Maja Simoneti