Mreža Plan B za Slovenijo sodeluje pri oblikovanju državljanske pobude državljanov EU (ECI) za sprejem zakonodajnega predloga - direktive o pravicah narave.

 

Rights of Nature Europe (RoNE) je iniciativa, ki predlaga uvedbo povsem novega okvira za varovanje našega življenjskega prostora, ki  predstavlja realnost našega bivanja: Mi smo narava - del soodvisne mreže življenja; ko uspeva narava, uspevamo tudi mi.

 

RoNE premika paradigme z obračanjem strukture pravnega varovanja (in spoštovanja), ki naravo doslej opredeljuje kot predmet, ločen od nas (kar je tudi izvor problema) v subjekt prava, ki ima enake pravice kot ljudje in korporacije. Človeške skupnosti, ki sicer nimajo te možnosti, so s tem pooblaščene, da branijo te pravice na sodiščih, s čimer varujejo našo kolektivno pravico do življenja. Postaviti naravo kot nosilca pravic prinaša tudi določene dolžnosti: skrbnega ravnanja z naravo, obveznosti do narave in trajnostnega upravljanja, ki je v skladu z dejanskim delovanjem ekosistemov. Gre za temeljno in sistemsko preoblikovanje v okoljskem pravu, ki je nujno potrebno za soočanje z izzivi današnjega časa.

 

Osnutek direktive v slovenskem jeziku si lahko preberete tukaj.

 

Pomembne povezave:

 

 

29. 3. 2017: Konferenca v Evropskem parlamentu: “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”

29. marca bo med 13.00 in 15.00 uro v Bruslju potekala konferenca “Nature’s Rights: The Missing Piece of the Puzzle”.

 

Vabilo na konferenco

Program konference

Povzetek konference

 

Več info: polona@planbzaslovenijo.si