September 2016: Odgovor ministrstva za infrastrukturo

14. septembra je Koalicija za trajnostno prometno politiko mreže prejela odgovor Ministrstva za infrastrukturo.

 

Avgust 2016: Koalicija za trajnostno prometno politiko pošlje pripombe na predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

 

Julij 2016: Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS

19. julija 2016 je MzI na svoji spletni strani objavil predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

 

Avgust 2014: Odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor na pismo KTPP

27. avgusta je KTPP prejela odziv Ministrstva za infrastrukturo in prostor (Matjaž Vrčko) na pismo, v katerem je navedeno, da je Vlada sprejela dokument le kot informacijo.

 

Julij 2014: Mreža Plan B za Slovenijo in Mreža za prostor zahtevata od Ministrstva za infrastrukturo in prostor javno obravnavo

31. julija mreži na ministrstvo naslovita pismo, v katerem zahtevata, da pred obravnavo dokumenta na Vladi RS, ministrstvo organizira in opravi javno obravnavo Izhodišč za Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji.

 

Julij 2014: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavi izhodišča za pripravo predloga prometne resolucije 

14. julija 2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor na spletu objavi gradivo v obravnavi: Izhodišča za pripravo predloga Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji.