V okviru mreže Plan B za Slovenijo deluje devet delovnih skupin:

 

Podnebna politika

Skupino sestavljajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju podnebnih sprememb ter si prizadevajo za učinkovite politike in predpise za njihovo naslavljanje na nacionalni in evropski ravni.

 

Seznam NVO vključenih v delovno skupino

Koordinator delovne skupine: Focus, društvo za sonaraven razvoj (info@focus.si)

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo Temno nebo Slovenija

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za politike prostora - IPOP 

Inštitut za trajnostni razvoj

Mladinska zveza Brez izgovora

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

Pravno informacijski center nevladnih organizacij

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica


Ekološko kmetijstvo in samooskrba

Skupino sestavljajo zainteresirane NVO, ki delujejo na presečnem področju kmetijstva in varstva okolja.

Seznam NVO vključenih v delovno skupino

Koordinator delovne skupine: Inštitut za trajnostni razvoj (anamarija.slabe@itr.si)

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod

DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj

Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Kulturno izobraževalno društvo Pina, Primorski informacijski atelje

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Zavod Eko Humanitatis

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja


Trajnostna energetika 

Skupino sestavljajo nevladne organizacije, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Seznam NVO vključenih v delovno skupino

Koordinator delovne skupine: Focus, društvo za sonaraven razvoj (info@focus.si)

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj

Društvo Mariborska kolesarska mreža

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Društvo Temno nebo Slovenija

Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za politike prostora - IPOP 

Mladinska zveza Brez izgovora

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica


Koalicija za trajnostno prometno politiko

Koalicija združuje zainteresirane posameznike iz različnih strokovnih področij trajnostnega prometa.

koordinator skupine: CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

 

 

• Zeleni razvojni preboj

Vključevanje v procese sprejemanja strateških razvojnih dokumentov Slovenije in v postopek programiranja v Sloveniji in na ravni EU.

Seznam NVO vključenih v delovno skupino

Koordinator delovne skupine: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (info@umanotera.org)

CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

DONDES, društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije

Društvo Bober – Okoljsko gibanje Dolenjska

Društvo Ekologi brez meja

Društvo Gibanje za trajnostni razvoj

Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, DOPPS, BirdLife Slovenija

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa

Društvo Temno nebo Slovenija

Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za politike prostora - IPOP 

Inštitut za trajnostni razvoj

Ljubljanska kolesarska mreža, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa

Kulturno ekološko društvo Smetumet

Mladinska zveza Brez izgovora

Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

VITRA Center za uravnotežen razvoj Cerknica

Zavod Eko Humanitatis

Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja

 


Okoljevarstveno pravno varstvo

Delovna skupina pravne vidike posameznih problemov obravnava v ožjem krogu, potem a predlaga mreži morebitne potrebne skupne korake v smeri pravnega ukrepanja.

koordinator skupine: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij-PIC

 

Učinkovita raba virov in odpadki

Namen delovne skupine je vzpostavitev strateškega partnerstva med javnim, nevladnim in raziskovalno-akademskim sektorjem, ki je ključno za prehod Slovenije na trajnostno rabo naravnih virov. Delovna skupina spremlja proces razvoja krožnega gospodarstva in nacionalni program preprečevanja odpadkov.

koordinator skupine: Ekologi brez meja

  

• Varstvo narave

Delovna skupina si prizadeva za usklajevanje stališč mreže do ključnih naravovarstvenih politik v Sloveniji in s svojim delom poskuša vplivati na to, da bo naša država izboljšala svoj odnos do ohranjanja narave.

koordinator skupine: DOPPS, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

 

 Financiranje okoljskih nevladnih organizacij 

Cilj je zagotoviti sistemsko in projektno financiranje vseh nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja okolja in narave v Sloveniji.

koordinator skupine: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

 

 

Delovne skupine delujejo po pravilniku delovanja delovnih skupine mreže.