Delavnica usklajevanja stališč članic mreže Plan B za Slovenijo - Jedrska energija

Globalne podnebne spremembe so iz teorije prerasle v resno grožnjo okolju in ljudem. Na ključno vprašanje, kako pridobivati energijo na okolju čim bolj prijazen način, zaenkrat še nimamo dokončnega odgovora. Tudi nevladne organizacije v Sloveniji imamo glede tega zelo različne poglede. V kolikor želimo odgovoriti na zgornje vprašanje, je potrebno skupaj pretehtati strokovna dejstva s področij energetike in ekologije.

 

Namen delavnice je, da začnemo s procesom usklajevanja različnih vidikov in nekoliko uskladimo svoje zahteve.

 

Program

- Tomislav Tkalec, Problematika rudarjenja urana (primeri iz Brazilije, Bolgarije, Nigra in

Namibije), Focus, društvo za sonaraven razvoj

- Dejan Savič, Jedrska energija – draga ovira na poti v nizkoogljično družbo, Greenpeace Slovenija

- Tatjana Simčič, Vpliv toplotnega onesnaženja na vodne organizme in ekosisteme,

Nacionalni inštitut za biologijo

- Tomislav Tkalec, Černobil, Zaporožje in podaljševanje življenjske dobe jedrskim elektrarnam,

Focus

 

Vabilo na delavnico

Kraj dogodka : Okoljski center, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
Kontakt : manca.velkavrh@gmail.com

Nazaj