Metodologije ocen vplivov tveganja

 

METODOLOGIJE OCEN VPLIVOV TVEGANJA, Posvet Sveta za varovanje okolja SAZU z mednarodno udeležbo

 

Datum: 14. 1. 2016

 

Povzetek:

Na posvetu so bile predstavljene metodologije za ocenjevanje vplivov tveganj za okolje, med njimi za področja: pridobivanje zemeljskega plina s frackingom, onesnaženost tal, vode, ohranjanja gozdnih habitatnih tipov, genetske pestrosti gozdnega drevja, nevarnih kemikalij ter tveganj za zdravje. 

 

Zbornik in video posnetek predavanj:

http://www.gozdis.si/novice/posvet-sazu-metodologije-ocen-vplivov-tveganja-video-2016-02-17/

 

Kontaktni naslov:

Renata Karba, renata@umanotera.org

 

Osnove vizualne govorice

OSNOVE VIZUALNE GOVORICE - mrežna delavnica

 

Datum: 10. in 17.5.2016

 

Povzetek:

Na interaktivni delavnici smo spoznali pomen vizualne govorice, ki ima – tako kot pisana beseda – svoje tehnične zakonitosti. Naučili smo se kaj sliko sestavlja in kakšno je lahko njeno sporočilo, kakšni so načini fotografiranja in kako se fotografija najbolje pojavi (objava in uporaba). Na delavnici smo se seznanili s teorijo fotografiranja in se preizkusili v praktičnem izvajanju. Delavnico sta vodila fotografa Bojan Brecelj in Matjaž Rušt.

 

Gradivo z delavnice:

 

Kontaktni naslov:

 
 
Vas zanima izvedba delavnice?
 
Osnove vizualne govorice
Veščine, načini in uporaba (mentor Bojan Brecelj& Matjaž Rušt )
 
Zakaj je pomembno da se danes še posebej posvetimo fotografiji, filmu vizualnemu jeziku ?
Tehnologija nam je odprla “nove svetove”, svetovi, ki se razkrivajo v novi govorici vizualnih podob. 
Digitalna tehnologija od fotoaparata, telefona, itn., daje možnost da vsak raziskuje, se izraža in komunicira v podobi. Nastaja nova govorica, nov jezik, ki temelji na trenutku, zapisanem v podobi, kjer branje nelinearno povezanih vsebin ni v naprej dogovorjeno.
 
• Na delavnici bomo spoznavali temeljna znanja skozi teorijo in praktične vaje kjer obravnavamo logiko vizualnega jezika, predvsem za dokumentiranje.
• Naučili se bomo, kaj sliko sestavlja in kakšno je lahko njeno sporočilo, kakšni so načini fotografiranja in kako se fotografija najbolje pojavi (objava in uporaba).
• Delavnica bo prepletala teorijo in prakso, kjer se bomo preizkusili vsi.
• Po delavnici bo zagotovljeno tudi individualno mentorstvo.
 
Delavnica je dvodnevna: 2 x 4 h z enotedenskim zamikom. Dolžina delavnice se lahko po potrebi tudi prilagodi.
Plačilo je predvidoma pavšalni honorar, po dogovoru z organizatorjem.