Publikacije

Naslov: Organizacija: Leto izdaje:
Financiranje okoljskih NVO – stanje in predlogi za ureditev Plan B za Slovenijo, DS Financiranje okoljskih NVO 2016
Okoljske in prostorske dajatve – analiza možnosti financiranja nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo, DS Financiranje okoljskih NVO 2016
Javnomnenjska raziskava o okoljskih NVO - povzetek Plan B za Slovenijo, DS Financiranje okoljskih NVO 2016
Kakovost zraka v Sloveniji v obdobju 2003–2013 z vidika prometnega onesnaževanja - poročilo Plan B za Slovenijo, KTTP 2015    
Organizacija trajnostnih dogodkov - priročnik Plan B za Slovenijo 2015
Analiza potenciala NVO za prenos javnih funkcij Plan B za Slovenijo, Mreža za prostor 2015
Analiza sodelovanja javnosti pri oblikovanju stališč RS do dokumentov EU na področju varstva okolja in urejanja prostora Plan B za Slovenijo, Mreža za prostor 2015
Prvih 100 dni vlade dr. Mira Cerarja Plan B za Slovenijo                   2014
Volitve v Državni zbor 2014: Analiza strankarskih volilnih programov s stališča trajnostnega razvoja Plan B za Slovenijo 2014
Analiza delovanja mreže Plan B za Slovenijo Plan B za Slovenijo 2014
Priročnik za sodelovanje z Državnim zborom Plan B za Slovenijo 2013
Zelena proračunska reforma za Slovenijo: odzivanje na krizo s trajnostno vizijo, 2013 Plan B za Slovenijo 2013
Plan B za Slovenijo 4.0 – Za zeleni razvojni preboj: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020 Plan B za Slovenijo 2012
Plan B za Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga Plan B za Slovenijo 2011
Zbornik Plan B 2.0 Plan B za Slovenijo 2010
Ogledalo vladi 2010 Plan B za Slovenijo 2010       
Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj, 1.0 Plan B za Slovenijo 2007

Multimedijske publikacije