Ljubljana, 14. februar - V preteklem študijskem letu so se študentje pravne fakultete v okoljski pravni kliniki še poglabljali v problematiko varstva velikih zveri (medveda, volka, risa), pri čemer je bilo težišče analitičnega pravnega raziskovanja skladnosti varstva risa s Habitatno direktivo.

 

 

Lansko pomlad so tako študentje pripravili tudi zahtevek Ministrstvu za okolje in prostor, da odpravi ugotovljene kršitve direktive in ukrepa s sprejemom strategije. Vlada je tako maja sprejela Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016-2026. Nekoliko več se je analiza posvetila še pomembnosti osveščanja interesnih skupin, ki so v konfliktu z velikimi zvermi, opozorila pa tudi na problematiko krmljenja medveda. Analiza je objavljena tu.