V leto 2017 vstopamo ambiciozno – prizadevamo si za višje cilje letnega zmanjševanje emisij TGP, pomagamo reševati tla, se zavzemamo za turizem z manj odpadki, kupujemo pravično sadje, sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, spreminjamo mobilnostne navade, predvsem pa si želimo, da bi se močneje zavedali posledic naših dejanj na okolje. Kako lahko kot posamezniki poskrbimo, da bo naše morje in življenje v njem zdravo, v uvodniku razmišlja Ana Hace iz društva MorigenosVeč...