Ljubljana, 2. november - Mreža Plan B za Slovenijo je konec oktobra posredovala Ministrstvu za okolje in prostor pripombe na Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018.

 

Ministrstvo za okolje in prostor je 29.9. na svoji spletni strani objavilo poziv k podajanju pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2017 in 2018. Delovna skupina Podnebna politika mreže je v imenu mreže pripravila pripombe in jih posredovala na MOP. Več si lahko preberete v Kronologiji procesov, OP TGP 2020.